Jak do nas dołączyć

Home»Jak do nas dołączyć

„Na podstawie Statutu Stowarzyszenia (pobierz Statut) nowi członkowie są przyjmowani do Dolnośląskiego Klastra Lotniczego (DKL), na podstawie pisemnej deklaracji (pobierz Deklarację). Zarząd podejmuje uchwałę̨ w sprawie przyjęcia na Członka Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej przez kandydata na Członka.

Członkiem stowarzyszenia DKL może być́ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przedsiębiorcą, członkiem organu zarządzającego lub przedstawicielem członków wspierających, w tym przedsiębiorców działających w branży lotniczej, szkoły wyższej, instytutu naukowo-badawczego lub innej organizacji związanej z przemysłem lotniczym

 

Leave a Comment