Kim jesteśmy

Home»Kim jesteśmy

Partnerzy stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy” (DKL) podjęli współpracę na rzecz rozwoju technologicznego przedsiębiorstw branży lotniczej działających na terenie Dolnego Śląska oraz Regionu Polski Południowo-Zachodniej. Przynależność do Klastra pozwala na wymianę wiedzy, generowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, tworzy nowe możliwości otrzymania wsparcia na rozwój innowacyjnych projektów z dotacji unijnych.

 

Priorytetowe cele działalności Klastra:

  • wspieranie rozwoju potencjału przedsiębiorstw z branży lotniczej z siedzibą w Regionie Polski Południowo – Zachodniej,
  • stworzenie dogodnych warunków  sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw i lokowaniu się nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Regionie Polski Południowo-Zachodniej,
  • obrona interesów przedsiębiorstw przemysłu lotniczego,
  • promowanie polskiego przemysłu lotniczego za granicą,
  • propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu lotniczego, wspieranie i rozwój lotniczej myśli technicznej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań́ racjonalizatorskich w przemyśle lotniczym,
  • współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej RP w dziedzinie przemysłu lotniczego.
  • współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym

 

Folder promocyjny – kliknij na obrazek i pobierz

Leave a Comment