Członkowie

Home»Członkowie

metal-master

Metal-Master

Opis działalności: samolot odrzutowy FLaris LAR 1- lekki, kompozytowy odrzutowiec dyspozycyjny mogący operować z lotnisk trawiastych (zasięg: 2500 km, prędkość przelotowa 700 km/h), maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, oprzyrządowanie dla przemysłu lotniczego i samochodowego, konstrukcje stalowe, obróbka CNC blach, obróbka skrawaniem, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Description of activity: jet Flaris LAR 1 is a single-engine jet with a light weight composite structure that could operate from short grass airstrip (range: 2500 km, cruising speed 700 km/h), machinery and equipment, technological lines, tooling for the aerospace and automotive industries, steel structures, sheet metal CNC processing , automation and robotics manufacturing processes.

Tel. +48 75 75 50 601
e-mail: info@metal-master.pl
ul. Nowa 4
58-562 Podgórzyn


utc-aerospae-systems

UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.

HS Wrocław Sp. z o.o. jest częścią korporacji UTC Aerospace Systems. Zakład zatrudnia 1070 osób, zajmuje się produkcją oraz projektowaniem układów paliwowo-regulacyjnych do silników lotniczych oraz układów, wyrobów i detali hydraulicznych służących do sterowania i kontroli lotu w samolotach oraz śmigłowcach.

HS Wroclaw is part of UTC Aerospace Systems corporation. The plant employs 1070 people. Company manufactures and designs fuel systems for aircraft engines, products and hydraulic parts used in monitoring and flight control in aircraft and helicopters.

Tel: +48 71 714 80 09
E-mail: HSWroclaw@hs.utc.com
ul. Bierutowska 65-67
51-317 Wrocław


zaklad-szybowcowy-jezow

Zakład Szybowcowy „Jeżów”

Zakład Szybowcowy „Jeżów” jest instytucją działającą nieprzerwanie od 1945 roku. Obecnie zajmuje się produkcją oraz remontami konstrukcji latających, głównie szybowców. ZS Jeżów prowadzi działalność badawczo-rozwojową, ściśle współpracując z ośrodkami badawczymi i naukowymi takimi jak Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Instytut Lotnictwa.

Glider Factory „Jeżów” is operating continuously since 1945. We manufacture and repair of flying construction, especially gliders. We conduct research and development activities, working closely with science and research centers such as Warsaw University of Technology, Rzeszów University of Technology, Institute of Aviation.

E-mail:hmynarski@szdjezow.com.pl
ajaworska@szdjezow.com.pl
ul. Długa 93
58-521 Jeżów Sudecki


unison

UNISON Engine Components Poland Sp. z o.o.

Produkty: Części lotnicze, komponenty do sekcji gorącej i zimnej silników. Klienci: Liderzy w branży produkcji silników i samolotów na świecie.

Products: Aviation parts, not rotating components assembled in hot and cold engine section. Customers: World leaders in the manufacturing of engines and aircraft.

Tel. +48 74 646 22 00
Fax +48 74 646 22 01
ul. Nowowiejska 50A
58-200 Dzierżoniów


becker-avionics

Becker Avionics Polska Sp. z o.o.

BECKER AVIONICS POLSKA SP. z o.o. została założona w 1996 r. jako spółka renomowanej Grupy Becker Avionics, działającej na globalnym rynku elektronicznych urządzeń lotniczych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze najnowocześniejszych technologii lotniczych, zwłaszcza komunikacyjnych i nawigacyjnych takich jak: radiostacje lotnicze, nadajniki, odbiorniki, transpondery, panele i sterowniki do zarządzania urządzeniami w kokpicie samolotu. Projekty są realizowane w oparciu o obowiązujące normy EUROCAE/RTCA jak ED 14/DO 160,ED 12/DO 178 i DE 80/DO 254.

Becker Avionics Polska Sp. z o.o. is a polish private SME established 1996 as a Becker Avionics Group entity. Our business area is research, design, development, validation, testing and qualification for certification and production of electronics modules and equipments mainly for avionic CNS (Communication, Navigation, Surveillance) especially for: Software and hardware design, development and integration, Preparation of documentation for certification by an aviation authority and for production by customers, Software, Hardware and Tools Verification, Equipment and design results qualification according to recent avionic standards prior to certification by an aviation authority.

Grzegorz Lis
becker@becker-avionics.pl
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław


radiotechnika-marketing

Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.

Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu I produkcji: złącz i wiązek kablowych (w tym Data-Bus),systemów zasilania i sterowania, technologiach i systemach światłowodowych, kompatybilności elektromagnetycznej i badaniach EMC . Produkty i usługi firmy są przeznaczone do zastosowań o najwyższych wymaganiach parametrycznych.

Radiotechnika Marketing Sp. z o. o. specializes in the design and production of : connectors and cable harness (Data-Bus included),power supply and control systems, tactical fiber optic technologies and systems, electromagnetic compatibility EMC, EMC measurements, all above for highly demanding applications.

E-mail: office@radiotechnika.com.pl
www.radiotechnika.com.pl
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocławskie


paradigm

Paradigm Precision Poland Sp. z o.o.

Paradigm Precision to wiodący producent komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego, morskiego oraz energetyki.
Podwrocławski zakład realizuje produkcję elementów do silników turbinowych dla czołowych producentów branży lotniczej takich jak Pratt&Whitney czy Safran. Profil produkcji oparty jest na obróbce stopów na osnowie niklu oraz stopów tytanu. W produkcji wykorzystywane są procesy obróbki skrawaniem, głównie toczenie i frezowanie oraz obróbki elektroiskrowej. Park maszynowy tworzą nowe obrabiarki takich producentów jak Okuma, DMG-Mori oraz Sodick.

Paradigm Precision is a leading manufacturer of complex machined and fabricated components for the aerospace, land-based power generation and marine markets. Wrocław’s facility specialized in gas turbine components for world leading aerospace manufacturers: Pratt&Whitney, Safran. Production is based on Inconel and titanium machining, mostly turning, milling as well as electro discharge machining. Machines used in process are Okuma, DMG-Mori and Sodick.

Tel: +48 71 747 27 72
E-mail: pl.info@paradigmprecision.com
Nowa Wieś Wrocławska
ul. Nowa 23
55-080 Kąty Wrocławskie


araw

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Wroclaw Agglomeration Development Agency

ARAW, utworzona w 2005 roku, jest instytucją pozyskującą zagraniczne i polskie inwestycje, reprezentującą
30 samorządów aglomeracji wrocławskiej. Jej głównym zadaniem jest wspieranie firm w ich procesie inwestycyjnym
i rozwijanie ich działalności na lokalnym rynku. Ponadto spółka zajmuje się gospodarczą i akademicką promocją regionu, a także rozwijaniem współpracy pomiędzy samorządami.

Created in 2005, ARAW is a foreign and Polish investment support institution representing 30 local governments of Wroclaw agglomeration. Proactively guides companies through their investment process and helps them to make the most out of the existing business opportunities and boost collaboration aimed at creating cross-industry solutions. Other activity of ARAW is economic and academic promotion and developing the collaboration between local governments.

Tel. +48 71 783 53 10
e-mail: araw@araw.pl
pl. Solny 14
50-062 Wrocław


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd.

WSSE obejmuje obszar inwestycyjny w 53 lokalizacjach południowo-zachodniej części Polski. Działalność w strefie uprawnia przedsiębiorców do skorzystania ze zwolnień w podatku dochodowym. Spółka zapewnia kompleksowe wsparcie podczas procesu inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Na terenach objętych wałbrzyską strefą zainwestowało ponad 200 firm. Wśród nich znalazły się: Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, 3M, Mondelez, Electrolux, czy HS Wrocław (z grupy UTC Aerospace Systems).

The WSEZ covers for investors in 53 subzones in the south-western part of Poland. Conducting business activity in the zone enables entrepreneurs to use income tax exemptions. The zone offers comprehensive support during and after the investment process.  Over 200 companies have already invested in the zone, including Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, 3M, Mondelez, Electrolux, and HS Wrocław (of the UTC Aerospace Systems group).

Tel: +48 74 664 91 64
Fax: +48 74 664 91 62
E-mail: invest@invest-park.com.pl
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych


Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Legnica Special Economic Zone

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarczych kraju. Firmy działające w strefie otrzymują pomoc publiczną w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. LSSE posiada 53 inwestorów i wydała dotychczas 153 zezwolenia na działalność w strefie. LSSE to 21 podstref oraz 8 mld zł nakładów inwestycyjnych.

The Legnica Special Economic Zone is one of the fastest developing economic regions in Poland. Companies operating in the economic zone receive public aid in the form of income tax exemptions. LSEZ has 53 investors and has issued so far 153 permits for activities in zone. LSEZ is 21 subzones, companies opereting in LSEZ have invested here over 8 bilion PLN.

Tel. +48 76 727 74 70
Fax +48 76 727 74 74
E-mail: sekretariat@lsse.eu
www.lsse.eu
ul. św. Maksymiliana Kolbe 14
59-220 Legnica


ksse

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

Kamienna Góra Special Economic Zone For Medium Business

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) z siedzibą w Kamiennej Górze posiada 15 podstref z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 373,83 ha. Obszary strefy usytuowane są głównie na terenie województwa dolnośląskiego blisko granicy z Czechami i Niemcami.

Kamienna Góra Special Economic Zone for Medium Business with headquarter in Kamienna Góra is divided into 15 subzones with attractive investment areas of total acreage of 373,83 ha. The areas of SEZ are situated mainly within the borders of dolnośląskie voivodship, close to the borders of the Czech Republic and Germany.

Tel. +48 75 645 20 30
Fax +48 75 645 20 33
e-mail: strefa@ssemp.pl
ul. Papieża Jana Pawła II 11A
58-400 Kamienna Góra


pwr

Politechnika Wrocławska (CAMT)

Wrocław University of Science and Technology (CAMT)

CAMT (Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych) specjalizuje się w projektowaniu CAD/CAM/CAE, technologiach przyrostowych (druk 3D), laserowych (napawanie, spawanie, cięcie), materiałowych, optomechatronicznych, wizyjnych i inżynierii odwrotnej. Zastosowanie: optymalizacja topologiczna, prototypy, rozwój nowych materiałów i produktów, ekspertyzy, systemy wizyjne. Klienci: przemysł lotniczy (np. UTAS, Pratt&Whitney Kalisz, PZL Miecec, Pratt&Whitney Rzeszów), automotive (np. VW, SITECH, BOSCH, WABCO, DSSE) i medyczny (np. STRYKER, szpitale i centra medyczne).

CAMT is focused on CAD/CAM/CAE, additive manufacturing (3D printing), laser technologies (cladding, welding, cutting), materials research, optomechatronics, machine vision and reverse engineering. Application: topology optimisation, visual and physical prototyping, new material and product design, vision systems, expert opinions. Clients: aerospace (e.g. UTAS, Pratt&Whitney Kalisz, PZL Mielec, Pratt&Whitney Rzeszów), automotive (e.g. VW, Sitech, Bosch, Wabco, DSSE), medical (e.g. Stryker, hospitals and medical centres).

prof. Edward Chlebus,
E-mail: edward.chlebus@pwr.edu.pl
Tel.: +48 71 320 20 46
Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław


Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT)

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT) jest organizacją badawczo rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii. Prowadzimy badania na potrzeby i we współpracy z przemysłem. Dysponujemy siecią specjalistycznych laboratoriów które są skupione na 6 obszarach: Biobank, Biotechnologia, Nanobioinżynieria, Materiały Specjalne, Fotonika i Elektronika, Analityka. Jedną ze specjalizacji PORT jest wytwarzanie pasywnych systemów anty-oblodzeniowych w postaci powłok superhydrofobowych, które mogą znaleźć zastosowanie w lotnictwie.
Zapraszamy do współpracy:

Marcin Krzyżanowski | Dyrektor Pionu Handlowego
tel. +48 510 132 347
email: marcin.krzyzanowski@eitplus.pl

Polish Center for Technology Development (PORT) is a research and development organization focused on the development of new technologies. Our organization conducting research for the needs and in cooperation with the industry. PORT is a network of specialized laboratories, which are concentrated in 6 research areas: Biobank, The area of: Biotechnology, nanobioengineering, special materials, Photonics and electronics, analytics. One of the technologies developed in PORT is the generation of hydrophobic surfaces for passive anti-icing protection, which can be used in aircraft.
We invite to cooperation:

Marcin Krzyżanowski | Sales Director
phone: +48 510 132 347
email: marcin.krzyzanowski@eitplus.pl

 


aeroklub-lubin

Aeroklub Zagłębia Miedziowego

Aeroklub Zagłębia Miedziowego istnieje od 1968 roku i jest właścicielem jednego z najlepiej wyposażonych lotnisk sportowo – dyspozycyjnych w Polsce. Prowadzi podstawowe szkolenia oraz trening pilotów samolotowych i szybowcowych, z których część zasiada później za sterami samolotów wojskowych i liniowych.

Aeroklub Zagłębia Miedziowego was founded in 1968 and now is the owner of Lubin airfield, which is one of several airfields with the best infrastructure for recreational, sports, and business aviation in Poland. AZM provides both basic and advanced training for airplane and glider pilots, some of whom later sit at the controls of military aircraft and airliners.

Andrzej Onitsch
Wiceprezes Zarządu
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Lotnisko LUBIN (EPLU)
ul. Spacerowa 9
59-301 Lubin

Tel. +48 (76) 8461071
Fax. +48 (76) 7497269
e-mail: azm@eplu.eu
www.eplu.eu


Bergman Engineering Sp. z o.o.

Jesteśmy liderem w zakresie rekrutacji i contractingu inżynierów oraz wiodącym dostawcą najwyższej jakości usług inżynierskich. Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia. Działamy głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym dostarczając najwyższej klasy specjalistów dla takich klientów jak m.in. Pratt&Whitney, Volkswagen, Toyota oraz 3M.

Berbman Engineering is a leader in the field of recruitment and contracting of engineers, and leading provider of top-notch engineering services. We hold NATO/EU Secondary Level Safety Certificate and operate in the automotive industry by providing topnotch specialists for such clients as:  Pratt&Whitney, Volkswagen, Toyota, 3M.

Tel.: +48 508 040 200
Tel.: +48 508 040 022
ul. Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław, Poland


ritex

Centrum Intermodal Ritex TSL Sp. z o.o.

Zakres działalności: Magazynowanie i przechowywanie towarów, usługi wspomagające transport lądowy – z wyłączeniem usługi holowania w transporcie drogowym, kompleksowe usługi przeładunku towarów, pozostałe usługi wspierające transport, usługi konfekcjonowania, pakowania, metkowania, wywołania pod produkcję, dystrybucja towarów w Polsce i całej Europie, obsługa ładunków w transporcie kolejowym, lotniczym i morskim, odprawy celne i dokumentacja transportowa.

Fields of activity: storage and handling of goods, support services for land transport – except towing services in road transport, Complex handling loads services, other services to support the transport, packaging services, labeling, call-outs for the production, Distribution of goods in Poland and all Europe, handling of cargo transport – rail, air, sea, customs clearance and documentation of transport.

Arkadiusz Żurek – Dyrektor Generalny
E-mail: arkadiusz.zurek@ritex.glogow.pl

Tel: +48 664 988 719

Tel: +48 76 724 96 91

ul. Rycerska 24
59-220 Legnica


Nobo Solutions S.A.

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i projektoe w zakresie rozwoju nowych i modernizacji istniejących produktów naszych klientów. Prace realizujemy w obszarach energetyki, elektromechaniki, biomechaniki, materiałów kompozytowych i przemysłu kosmicznego. W 2 biurach zatrudniamy 11 inżynierów.

We deliver R&D and design services aimed at development of new and improvement of the existing products of our customers. We are active in power generation, electromechanics, biomechanics,composites materials and space sector. In 2 offices we employ 11 engineers.

al. Kasztanowa 3a-5,
53-125 Wrocław
E-mail: biuro@nobosolutions.com

Tel.:+48717366339
www.nobosolutions.com


brightone

Brightone Sp. z o.o.

Brightone jest firmą świadczącą usługi na globalnym rynku w zakresie inżynierii systemów informatycznych. Działamy w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym, telekomunikacyjnym, medycznym oraz IT. Wdrożone standardy oraz branżowe normy jakości, m.in. Automotive SPICE pomagają dostarczać najwyższej jakości rezultaty. Centra kompetencyjne w Polsce zlokalizowane są w dwóch miastach: Szczecinie i Wrocławiu. Zatrudniamy tam 250 specjalistów realizujących swoje pasje projektując architektury systemów, tworząc i testując oprogramowanie, zarządzając projektami. Najsilniejsze i kluczowe kompetencje firmy od lat pomagają kreować rozwiązania dla światowych marek. Oferujemy usługi produkcji oprogramowania w obszarze systemów wbudowanych, rozwiązania IoT, rozwiązania internetowe i mobilne, a także wdrażanie systemów obsługi klienta typu contact center.

Brightone provides IT and product development services around modern, secure and reliable communication for the connected world of today. We operate in a variety of industries: Automotive, Avionics, Telecommunication, Medical and IT. Implemented quality and industry specific standards like Automotive SPICE help sustain highest quality of our deliveries throughout projects’ lifecycles. 250 interdisciplinary, passionate specialists (system architects, project managers, soft-ware engineers, testers, quality partners) in our two competence centers located in Szczecin and Wrocław implement software solutions for world renowned companies. We provide software engineering services in the area of embedded development, IoT solutions, web portals and mobile applications development, contact centers deployment.

ul. Piotra Skargi 3
50-082 Wrocław
ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
Sales Manager –
Radoslaw.Borek@brightone.pl


 

Nicrometal S.A.

NICROMETAL S.A. istnieje od 2000 roku. Firma  aktualnie obsługuje około 600  firm produkcyjnych  w zakresie zagospodarowania odpadów, głównymi klientami NICROMETAL S.A. są firmy z   branży lotniczej oraz automotive.  NICROMETAL S.A. współpracuje z największymi  wyspecjalizowanymi hutami oraz liderami branży recyklingu na świecie.

Nicrometal S.A. has been operating since 2000. The company currently cooperates with more than 600 manufacturing companies in the field of waste management. The main customers of Nicrometal SA are companies from the aerospace and automotive industry. Nicrometal S.A. is cooperating with the largest specialized mills and recycling industry leaders in the world.

Tel: +48 691 387 569
E-mail: r.czarnecki@grupanicro.com
ul. Starotoruńska 5
87-100 Toruń

_____________________________________________________________________

MTP Sp. z o.o.

MTP jest dostawcą detali seryjnych, prototypów oraz oprzyrządowania produkcyjnego dla przemysłu lotniczego, energetycznego, medycznego i transportowego. Firma posiada certyfikaty AS9100 oraz ISO9001 i ma duże doświadczenie w obróbce maszynowej szerokiego zakresu materiałów, w tym stopów niklu i tytanu.

MTP is a provider of serial production components, prototypes, fixtures and tooling for aerospace, energy, medical and transportation industry. The company is AS9100 and ISO9001 certified and has a big experience in the machining of wide range of materials including nickel and titanium alloys.
ul. Zielona 2
58-200 Dzierżoniów
tel./fax:74-831-55-63
www.mtp-components.com

_______________________________________________________________________

Pattonair Poland Sp. z o.o.

Pattonair Poland Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą usług w zakresie łańcucha dostaw, działającym w obszarze przemysłu lotniczego oraz obronnego. Firma posiada 40-letnie doświadczenie w branży. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej klasy usług klientom na całym świecie, działając poprzez dedykowane centra obsługowe. Upraszczamy złożoność i koszty łańcucha dostaw, dostarczając jakość, wartość oraz wydajność w każdym momencie, dla każdego klienta. Skupiamy się na budowaniu wartości dodanej do oddelegowanych poza przedsiębiorstwo procesów łańcucha dostaw w skali globalnej, zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych klientów.

Pattonair is the leading aerospace and defence supply chain service provider with over 40 years of experience. We pride ourselves on delivering unparalleled customer service worldwide, offering global coverage from dedicated facilities. We remove supply chain complexity and cost, bringing quality, value and performance every time to every customer. Our  expertise is in providing value added outsourced management of the entire supply chain on a global scale, all tailored to the specific requirements of our customers.

Paweł Łuczkiewicz
Business Development Manager – Poland
Tel: +48 609 900 310
E-mail: pluczkiewicz@pattonair.com
Ul. Plac Solny 15
50-062 Wrocław
____________________________________________________________________

Fin Sp. z o.o.

FIN Sp. z o. o. jest wiodącym dostawcą wyrobów i usług dla klientów z branży lotniczej oraz przemysłu zaawansowanych technologii .Specjalizujemy się w dostawach części zamiennych, wyrobów hutniczych oraz materiałów eksploatacyjnych dla sektora lotniczego .Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na wysoce wymagającym rynku lotniczym możemy zaoferować naszym klientom szereg nowoczesnych rozwiązań związanych z optymalizacją łańcucha dostaw. Gwarancję najwyższej jakości usług zapewniamy dzięki systemowi jakości certyfikowanemu na zgodność z normą AS9120.

FIN Sp. Z oo is a leading provider of products and services for aerospace and high technology industry customers. We specialize in the supply of spare parts, raw materials and consumables for the aviation sector.Thanks to many years of experience in the highly demanding aviation market, we can offer our customers a wide range of supply chain optimization solutions. Our quality system certified to the AS9120 standard guarantees the highest quality of service.

Adam Lachowicz Menadżer ds. Kluczowych Klientów

Tel: 17 227 00 09

Email: adam.lachowicz@finzoo.pl

www.finzoo.pl

Fin Sp. z o.o. ul. Handlowa 2a 36-100 Kolbuszowa

_______________________________________________________________________

Atlas Copco s.r.o.

Niezawodne rozwiązania do montażu i produkcji samolotów. Z dumą oferujemy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
narzędzia oraz systemy montażowe, produkty pozwalające na kontrolę jakości, a także oprogramowanie i usługi serwisowe.

Reliable solutions for modern Aerospace assembly and manufacturing. Proud to provide industrial power tools, assembly
systems, quality assurance products, software and services.

Wojciech Sęk -Sales Team Leader General Industry Poland

Tel: +48 22 720 96 10,  Kom: +48 664 425 370

E-mail: wojciech.sek@pl.atlascopco.com

www.atlascopco.pl

Atlas Copco s.r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava Slovakia

_______________________________________________________________________

 

PHU Lechpod

Od wielu lat zajmujemy się dostarczaniem wysokiej jakości materiałów dla przemysłu lotniczego. Naszą fachowość potwierdza
wdrożony i funkcjonujący od 2006 roku system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 oraz publikacją standaryzacyjną
AQAP 2130 stanowiącą dodatkowe wymagania NATO dla zastosowań wojskowych. Jesteśmy także producentem normaliów
lotniczych. Specjalizujemy się w wytwarzaniu normaliów zgodnych z normami polskimi i rosyjskimi. Oferujemy śruby, wkręty,
nakrętki, podkładki, nity, zaślepki oraz różne elementy nietypowe.

Since many years we have been delivering high quality materials for the aviation industry. Our expertise is confirmed by
a  quality management system accordant with ISO 9001 implemented and functioning since 2006, as well as AQAP 2130
assurance publication that constitutes additional requirements of NATO for military applications. We also manufacture
standardised parts for the aviation industry. We specialise in production of standardised parts accordant with Polish and
Russian standards. We offer screws, bolts, nuts, washers, rivets, stoppers and other non-standard elements.

PHU LECHPOD 86-005 Białe Błota ul.Betonowa 34

Tel: +48 52 381 48 08 Tel/Fax +48 52 381 41 40

Kom: +48 502 091 137

E-mail: lechpod@republika.pl

_______________________________________________________________________

Etteplan Poland Sp. z o.o.

Etteplan dostarcza usług R&D w zakresie tworzenia oprogramowania, elektroniki oraz dokumentacji technicznej m.in. dla przemysłu lotniczego. Do kluczowych klientów należą takie firmy jak Rolls-Royce, Boeing, SAAB, Embraer, Selex, American Airlines, Lockheed Martin, Federal Aviation Administration (FAA), EADS, holenderskie ministerstwo obrony czy szwedzka agencja ds. zamówień obronnych FMV.

Etteplan delivers R&D services in software development, electronics design and creation of technical documents. Etteplan’s customers in the aerospace and defense industries include Rolls-Royce, SAAB, Embraer, Selex, American Airlines, Lockheed Martin, FAA, EADS, Patria, the Dutch Ministry of Defence, and Swedish Defence Material Administration to name a few.

 

Kontakt:
Maciej Sibiński
Managing Director
Tel: +48 668 181 511
E-mail: maciej.sibinski@etteplan.com
Etteplan Poland Sp. z o.o.
Business Garden Wrocław
Ul. Legnicka 48 G
54-202 Wrocław
___________________________________________________________________

Nanores Sp. z o.o. Sp. k.

Nanores jest nowoczesnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, nastawionym na świadczenie najwyższej jakości usług oraz podniesienie standardów współpracy świata nauki i przemysłu. Specjalizuje się w badaniach oraz modyfikacji materiałów twardych, przewodzących i nieprzewodzących z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i jonowej (Dual Beam SEM/PFIB, SEM/FIB) oraz mikroskopii sił atomowych – AFM.

Nanores is a hi-tech, independent research and development laboratory, set to provide the highest quality service and improve standards of cooperation between science and industry. Through the use of state of the art equipment and by creating a team of specialists in various fields (physics, mathematics, chemistry, materials science),Nanores is able to efficiently identify the needs and provide the best solutions for it’s partners. Nanores specializes in analysis and modification of structure of hard materials, both conductive and non-conductive using electron and ion Dual Beam microscopy (SEM/PFIB, SEM/FIB), and Atomic Forces Microscopy (AFM)

Nanores Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Jakub Gawczyński
tel. +48 698 777 921
mail: info@nanores.pl

_______________________________________________________________________

Mecamen Polska Sp. z o.o.

MECAMEN POLSKA wchodzi w skład francuskiej grupy MECAMEN. Działamy w Strefie Ekonomicznej w Dzierżoniowie. Wykonujemy przyrządy specjalne, stanowiska robocze, pojedyncze jak również kompletne linie montażowe, przyrządy kontrolno-pomiarowe dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Pracujemy zarówno na dokumentacji powierzonej jak i wykonanej na potrzeby Klienta w MECAMEN POLSKA.

MECAMEN POLSKA is a part of the French group MECAMEN. We operate in Dzierżoniów in Special Economic Zone. We produce special production tools, single cells as well as complete assembly lines, control tool, checking fixtures for the aerospace and automotive sector. They can be made according to Client documentation but can be also designed in MECAMEN POLSKA.

ul. Pieszycka 8
58-200 Dzierżoniów
Tel: +48 74 645 78 17
Fax: +48 74 645 76 86
Kom :+48 660 668 345
a.bialokozowicz@mecamenpolska.com

www.mecamenpolska.com

_______________________

KFB Acoustics Sp. z o.o.

KFB Acoustics zapewnia ekspercką wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań antyhałasowych w przemyśle. Codzienna realizacja projektów przemysłowych pozwala firmie mierzyć się z zawsze aktualnymi problemami i tworzyć rozwiązania antyhałasowe o gwarantowanej skuteczności. Działalność badawcza KFB Acoustics koncentruje się na projektowaniu akustycznym, którego celem jest zarówno redukcja hałasu, design akustyczny jak i kształtowanie komfortu akustycznego wnętrz.

KFB Acoustics provides specialized engineering services and research in acoustics and vibration, as well as low-emission acoustic solutions to industry. Along with its own research and comprehensive work, company has developed top-notch product lines with guaranteed noise reduction.
Company’s research projects concentrate on improving the acoustic features and sound design of the product, as well as optimizing the acoustic comfort of interior.

Tel.: + 48 71 707 24 00
E-mail: sekretariat@kfb-acoustics.com
www.kfb-acoustics.com
Adres: ul. Mydlana 7
51-502 Wrocław

______________________________________________

GrECo JLT Polska Sp. z o.o.

GrECo JLT Polska Sp. z o.o. jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny specjalizuje się w obsłudze firm branży lotniczej, produkcyjnej, handlowej, a także instytucji publicznych. Naszym działaniem minimalizujemy skutki wystąpienia ryzyk gospodarczych takich jak: roszczenia odszkodowawcze od kontrahentów, niewypłacalność kontrahentów, zagrożenia związane z żywiołami i posiadaną flotą, ryzyka pracownicze czy ryzyka zawodowe związane np. z wykonywaniem funkcji zarządczych. Spółka należąca do GrECo International Holding AG posiada dostęp do międzynarodowego i lokalnego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, know-how oraz szerokiej sieci usług.

GrECo JLT Polska Sp. z o.o. as an insurance and reinsurance broker specializes in providing services to companies from the aviation, industry, commerce and public sectors. Our activity minimizes the effects of economic risks, such as: claims for damages from contractors, insolvency of contractors, risks related to natural disasters and the owned fleet, employee risks or professional risks related, for example, to the performance of management functions. The company as a part of GrECo International Holding AG has access to international and local insurance and reinsurance market, know-how and also to wide service network.

Ireneusz M. Konecki
kom: + 48 669 900 284
mail: i.konecki@pl.greco.eu

GrECo JLT Polska Sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Świętego Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław
www.greco.pl/pl/

_______________________________________________________________________

BGC Group Sp. z o.o. Sp. k.

Świadczymy wysoko specjalistyczne usługi konsultingowe związane z doradztwem strategicznym i inwestycyjnym oraz finansowym, podatkowym i prawnym. Specjalizujemy się także w pozyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Współpracujemy z najwyższej klasy ekspertami oraz renomowanymi firmami partnerskimi.

We provide highly specialized consulting services related to strategy and investments as well as to financial, tax and legal advice. We also specialize in obtaining subsidies from European Union funds. We provide our clients with full accounting and HR and payroll services. We work with top-class experts and renowned partner companies.

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6
53-022 Wrocław
+48 71 338 65 30
biuro@brix.pl
www.bosetti.pl

_______________________________________________________________________

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO in Wrocław (DON BOSCO Salesian School Complex)

Salezjańskie kształcenie zawodowe ma 165 letnią tradycję. Już pierwsi absolwenci byli bardzo dobrze wykwalifikowanymi fachowcami o wysokich kompetencjach osobowościowych. Obecnie Salezjanie w 132 krajach świata prowadzą blisko 1500 różnego rodzaju szkół. W Polsce jest ich ponad 70 wraz z funkcjonującą nieprzerwanie od 1918 roku Salezjańską Szkołą Zawodową w Oświęcimiu. We Wrocławiu zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej otwarto Gimnazjum Krawieckie, które nieoczekiwanie w roku 1953 zlikwidowano. Rok 2018 stał się czasem odrodzenia. W stolicy Dolnego Śląska przy współpracy z LSSE podpisano porozumienia z firmami przemysłu lotniczego otwierając Salezjańskie Technikum kształcące w kierunkach technik mechanik oraz technik elektronik.

Salesian vocational education has a 165 tradition. Even the very first graduates were well-qualified specialists with remarkable personal competence. Currently Salesians run around 1500 various schools in 132 countries. There are over 70 Salesian schools in Poland including Salesian Vocational School in Oświęcim, which dates back to 1918. After World War II Salesian Tailor Middle School was established in Wrocław, which was unexpectedly closed in 1953. 2018 has become a year of revival. This year an agreement between Salesians and different aviation industry companies was signed in cooperation with LSSE in the capital of Lower Silesia establishing Salesian Technical School in Wrocław, which is going to educate mechanics technicians and electronics technicians.

E-mail: dyrekcja@salez-wroc.pl
www.salez-wroc.pl
phone: +48 71 322 25 10
mobile: +48 730 720 113
ul. Bolesława Prusa 78
50-318 Wrocław

 

Leave a Comment