Blog

Home»Aktualności»Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”

Dnia 19 czerwca 2018 roku w Pietrzykowicach w siedzibie firmy Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”(DKL). 

W związku z upływającą kadencją władz Stowarzyszenia DKL Walne Zebranie Członków powołało na nową, trzyletnią kadencję władze statutowe Stowarzyszenia: Zarząd DKL oraz Komisję Rewizyjną DKL

W skład Zarządu Stowarzyszenia powołano:

  1. Marek Dras                                       Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
  2. Dorota Giżewska                              LSSE S.A.
  3. Grzegorz Lis                                     Becker Avionics Polska Sp. z o.o.
  4. Radosław Majda                             UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
  5. Krzysztof Sadowski                         LSSE S.A.

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołano:

  1. Agnieszka Białokozowicz               Mecamen Polska Sp. z o.o.
  2. Ireneusz Konecki                             GrECo JLT Polska Sp. z o.o.
  3. Łukasz Maciejewski                        Nobo Solutions S.A.

W tym samym dniu Zarząd Stowarzyszenia DKL na zebraniu powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia DKL Pana Radosława Majdę oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia DKL Panią Dorotę Giżewską.

Ponadto Komisja Rewizyjna spośród swojego składu wyłoniła Przewodniczącego, Pana Łukasza Maciejewskiego oraz Wiceprzewodniczącego, którym został Pan Ireneusz Konecki.

Nowo powołane Władze Dolnośląskiego Klastra Lotniczego dziękują Państwu za zaufanie oraz życzą wszystkim Członkom Stowarzyszenia owocnej współpracy.

RW/MW