Blog

Home»Aktualności»Klasy patronackie w Klastrze

Klasy patronackie w Klastrze

Dnia 9 maja bieżącego roku w Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL) a Szkołą ZSS Don Bosco oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.(LSSE S.A.), Zespołem Szkół Salezjańskich i Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą.

 

Podpisane porozumienie dotyczyło nowo powstających klas patronackich na potrzeby kształcenia przyszłych kadr dla firm działających na rzecz branży lotniczej.


Wszystkie firmy, które sygnowały porozumienie są partnerami DKL.
Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentowała Pani Wiceprezes Dorota Giżewska, pełniąca jednocześnie funkcję Wiceprezesa DKL, w imieniu ZSS Don Bosco porozumienie podpisał Ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń, Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą reprezentował Prezes Zbigniew Ładziński.

W Zespole Szkół Salezjańskich powstanie Technikum kształcące w dwóch specjalnościach z branży lotniczej.
technik mechanik – klasa pod patronatem UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o
technik elektronik – klasa pod patronatem Radiotechnika Marketing spółka z o. o. Wrocław, Becker Avionics Polska Sp. z o.o. Wrocław.

Rozpoczął się już nabór na wymienione kierunki. Kształcenie przyszłych specjalistów rozpocznie się od 03.09.2018.
Początek współpracy pomiędzy ZSS Don Bosco a partnerami klastra daje nadzieję na zwiększenie potencjału edukacyjnego na kierunkach związanych z branżą lotniczą i kształcenie wyspecjalizowanych kadr dla firm działających na terenie Dolnego Śląska.